انواع قیچی های برقی چیست؟

2021-07-22

1. برقی قابل شارژکلیپس مو
این نوعقیچی موبه طور کلی سیم ندارد ، اما کار با آن بسیار انعطاف پذیر است ، دارای قدرت نسبتاً کمی است و قدرت تیغه نسبتاً کم است. این برای خانمهای جوان بسیار مناسب است که خودشان از آنها استفاده می کنند ، یا مادران جوان هنگام استفاده از موهایشان به کودک استفاده می کنند. البته عیب کلیپرزهای برقی شارژی این است که آنها نیاز به استفاده از باتری های قابل شارژ دارند ، بنابراین زمان کار محدود است.

2. پلاگین برقکلیپس مو

این نوعelectric hair  clipper is corded, its power is very large, the blade strength is also very strong, and there is no need to worry about battery problems, so the use experience is very good. Of course, plug-in electric clippers also have a disadvantage, that is, their cord length is generally only 2.0-2.5 meters, and due to the limitation of cord length, it is not convenient to operate. But even so, plug-in electric کلیپس موهنوز مورد علاقه آرایشگران و آرایشگاه های بی شماری هستند.
  • QR