چگونه از اتو مو مخصوص مو استفاده کنیم؟

2021-07-08

1. باز کنیداتو موو آن را تا 160 درجه سانتیگراد گرم کنید ، می توانید فرهای ظریف مو را از بین ببرید.


2. دمای مناسب یافت شده از طریق آزمایشات می تواند آسیب موها را کاهش دهد.


3. موهای خود را با دقت شانه کنید و مطمئن شوید که هیچ موی برآمده ای وجود ندارد ، در غیر این صورت فرها ایجاد نمی شوند.


4- موها باید قبل از پرم کاملا خشک شوند و یک ماده محافظ عایق حرارتی باید روی موها اعمال شود.


5- محافظ حرارتی یک پروتئین ایجاد می کندفیلم اکتیو بین مو و مواتو مو.


6. Grasp a strand of hair to be permed, open the اتو موand place it on top of the hair.


7. نگه داشتناتو موباز کنید ، موهای خود را در آن گیر کنیداتو موبه مدت ده ثانیه و تکرار کنید تا موها فر شوند.


  • QR