راه حمل و نقل چیست؟

2022-07-26

س: راه حمل و نقل چیست؟
A: محموله های اکسپرس، هوایی و اقیانوسی همه در دسترس هستند.
  • QR