گارانتی و خدمات پس از فروش شما چطور؟

2022-07-26

6. س: گارانتی و خدمات پس از فروش شما چطور؟
پاسخ: گارانتی یک سال است. ما مسئول هرگونه محصول آسیب دیده هستیم و در صورت بروز مشکل کیفیت، محصول آسیب دیده را با شما تعویض می کنیم. با این حال، ممکن است لازم باشد یک مورد آسیب دیده را به ما برگردانید و هزینه حمل و نقل را بازی کنید.
  • QR