چگونه می توانم چند نمونه بگیرم؟

2022-07-26

س: چگونه می توانم برخی از نمونه ها را دریافت کنم؟
A: ما احساس افتخار می کنیم که نمونه هایی را به شما ارائه دهیم. انتظار می رود مشتریان جدید هزینه نمونه و پیک را پرداخت کنند و هزینه نمونه از پرداخت حداقل سفارش: 1000PCS کاهش می یابد.

  • QR