هر چند وقت یک بار نیاز به تعویض تیغه های ماشین اصلاح برقی دارم؟

2021-11-17
هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارمتیغه های ماشین اصلاح برقی?


این بستگی به سازنده دارد، اما بیشتر آنها تمایل دارند که فویل ها را جایگزین کنندتیغه هابر روی ماشین های اصلاح برقی هر 12 تا 18 ماه. البته ممکن است بستگی به تعداد دفعات استفاده از آن و سفت بودن ریش شما نیز داشته باشد. آیا می توانید از انتظار طولانی تر بین تعویض ها خلاص شوید؟ البته، زمانی که بالاخره تیغه قدیمی خود را با یک تیغه جدید مبادله کنید، ممکن است متوجه تغییر مثبت شوید. در هر صورت، ارزان تر از سفرهای معمولی به آرایشگاه است.

  • QR