تعمیر و نگهداری مو گیر برقی

2021-07-29

1. پس از هر بار استفاده، لطفاً بدنه را تمیز کنیدمو گیر برقیبا یک پارچه تمیز، موهای شکسته و کثیفی بین تیغه ها را با یک برس کوچک تمیز کنید و سپس روغن اضافه کنید.

2. قیچی برقیباید در یک محیط خشک و دارای تهویه نگهداری شوند تا عمر مفید آنها افزایش یابد.

3. لطفا با آب آبکشی نکنید و برای استفاده وارد دستشویی نکنید و استفاده از آن با موهای خیس ممنوع است.

4. اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر، باید توسط سازنده یا بخش تعمیر و نگهداری آن یا پرسنل تمام وقت مشابه تعویض شود. (افراد غیرحرفه ای مجاز به بازکردن پوشش بالایی نیستند).

  • QR